Kartbild på loppet

OBS: En sträckändring har skett på banan 2014, när ni når stallet så springer vi rakt in i skogen. Funktionärer på plats som vanligt. Banan har reducerats något i längd. Bortsett från detta exakt samma bansträckning.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.